ساد 24 ،چک سرقتی،چک مفقودی،چک سرقتی،لیست چکهای دزدی، استعلام چک همکاری با ساد 24

دفاتر قضایی ، کافی نت ها و سایر واحد های صنفی مرتبط سراسر کشور که دارای پروانه کسب می باشند، می توانند با ثبت نام در سامانه ساد 24 شروع به همکاری کرده و از امکانات و مزایای در نظر گرفته شده، استفاده نمایند.
به منظور سهولت در دسترسی به سامانه ساد24 و همیاب 24 یک پنل همکار مشترک برای هر دو سامانه ایجاد شده است.
با ثبت نام هر دو سامانه در یک پنل در اختیار شما قرار می گیرد.
سـامانـه سـاد 24 : اولین و بزرگترین سامانه سامانه اعلام سرقت و استعلام چک
ثبت نام همکار در سامانه ساد 24 و همیاب 24